VI. DISTANCIAS PRINCIPALES

Desde Jaén a:
Lima 1085 km (15h)
Cajamarca 625 km (10h)
Tarapoto 480 km (8h)
Chiclayo 325 km (5h)
Chachapoyas 179 km (4h)
Pomacochas 140 km (3h)
San Ignacio 109 km (3h)
Bagua 57 km (50 min)
Utcubamba 63 km (55 min)


PRINCIPALES DISTANCIAS CON SUS DISTRITOS

Distrito Distancia Altitud (m.s.n.m)
Bellavista 19.50 km (30 min) 421
Chontalí 88.00 km (3.45h) 1500
Colasay 87.50 km (1.45h) 1775
Huabal 36.50 km (2.00h) 1400
Las Pirias 47.00 km (2.00h) 1630
Pomahuaca 102.00 km (2.00h) 1075
Pucará 84.00 km (1.30h) 903
Sallique 159.00 km (4.30h) 1375
San Felipe 143.00 km (4.00h) 1850
San José del Alto 79.00 km (1.45h) 1500
Santa Rosa de la Yunga 129.00 km (2.30h) 500